MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

     
 

W szkole klub 4H istnieje od 1993 r. Już wtedy podejmowano wiele działań prośrodowiskowych, goszczono Kongresmenów i rodziny amerykańskie. Także nasze dzieci miały możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i poznania pracy klubów.

Pierwszym szkolnym liderem dzieci spod znaku czterolistnej koniczynki była ówczesna wicedyrektor szkoły - Barbara Zimnoch.

Od 1999 r. pracy z dziećmi podjęła się Dorota Zimacka, która w 2000 r. zajęła I miejsce w województwie podlaskim oraz wyróżnienie w Polsce w krajowym konkursie Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a, a w 2005 roku w powyższym konkursie uzyskała III miejsce w kraju.   

Praca klubu to przede wszystkim działalność ekologiczna, uczenie przedsiębiorczości, prowadzenie akcji charytatywnych, rozwijanie zdolności manualnych oraz działania prozdrowotne. Członkowie klubu 4 H realizowali ogólnopolskie programy i projekty edukacyjne, uczestniczyli w krajowych akcjach i kampaniach : Do Unii Europejskiej w zgodzie z naturą, Bocian, Bociania Łąka, Ziemia dla przyrody, Trzymaj Formę (w roku 2010 -  I miejsce w województwie podlaskim oraz wyróżnienie w skali kraju), Asy Biznesu, Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE, Owoce, warzywa i soki są na 5 (wyróżnienie na szczeblu krajowym), Godzina dla Ziemi, Ogródek Szkolny - projekt organizowany przez Biuro Rolne Ambasady Amerykańskiej oraz Fundację Edukacyjną 4H, Akademia 3R (I miejsce w Polsce), „Fruit-tella” (wyróżnienie w kraju).

W ramach rozwijania pasji dzieci spod znaku czterolistnej koniczynki rozwijają zdolności manualne (wyroby ze skóry, kwiaty z liści, wyszywanie, technika quillingu, wykonywanie koszyczków, bukietów, kartek  okolicznościowych, technika orgiami  itd.) oraz wydawali gazetkę szkolną Przedmiotowe Łamigłówki. Ich wytwory wykorzystywane są do promocji klubu, szkoły, projektów międzynarodowych.

Trzykrotnie członkowie klubu mieli okazję do uczestniczenia w ogólnopolskim spotkaniu opłatkowym  z księdzem Prymasem Polski Józefem Glempem, a także brali udział w krajowych zlotach klubów 4H z całej Polski. Często wyjeżdżali na bliższe i dalsze wycieczki organizowane przez lidera klubu.

Praca z dziećmi w klubie opierała się na współpracy z różnymi instytucjami i fundacjami, m. in.: Fundacja Edukacyjna 4 H w Polsce, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zambrowie, a w szczególności - Barbara Faszcza Lipska, Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zambrowie, Urząd Miasta w Zambrowie, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura we Wrocławiu, Ambasada  Amerykańska, Zarząd Rejonowego Polskiego Krzyża w Zambrowie, liczne ogólnopolskie i międzynarodowe fundacje na rzecz pomocy ludziom potrzebującym.

Dorota Zimacka

(Opiekun Klubu 4H)

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 
   
   
   

 

 

BĄDŹ PRZYJACIELEM CISZY!

CZWÓRKA trzyma formę

Laureaci konkursu „Konkurujemy- jak pracowite mrówki”

Finał ogólnopolskiego konkursu „Bateria Pomysłów”

POZYTYWNIE NAŁADOWANI

BATERIA POMYSŁÓW

„SMACZNE I ZDROWE WARZYWA I OWOCE”
Zbieramy sznurki - ratujemy bociany
Klub 4H i bociany
Ogólnopolski projekt klubów 4H „Ogródek szkolny 2011”
Spotkania opłatkowe z Księdzem Kardynałem Józefem Glempem
Spotkanie z Martyną Wojciechowską
Ogólnopolski zlot klubów 4H