MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 
   

 

KADRA PEDAGOGICZNA - ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
 • Strona główna

 

 

 

 

LIST MINISTER EDUKACJI

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW

REGULAMIN ZF¦S

ANEKS DO REGULAMINU ZF¦S

ZARZˇDZENIE W SPRAWIE
ZMIAN ZF¦S

ZMIANY DOTYCZˇCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Język polski:
 1. Beata Bagińska
 2. Agata Kaczerska
 3. Iwona Leszczyńska
 4. Katarzyna Popławska
 

 

Dyrektor szkoły:

Ryszard ¦widerski

Język angielski: 
 1. Barbara Głuszcz
 2. Tomasz Piórkowski
 3. Kamil Wierzchoń
 4. Ewelina Łuniewska
 5. Urszula Drożęcka
 6. Marlena Kraszewska
 7. Katarzyna Knapkiewicz

            

Wicedyrektorki:

Zofia Ożlańska

Aldona Wi¶niewska

 

Matematyka:
 1. Agata Czarniakowska
 2. Anna Ogonowska
 3. Zofia Ożlańska
 4. Dorota Sadowska
 5. Ewa Hryńko

 

 

Przyroda:
 1. Lidia Grad
 2. Ewa Hryńko
 3. Dorota Zimacka

 

 

 

Historia:
 1. Marlena Kraszewska
 2. Ryszard ¦widerski

 

 

Muzyka:
 1. Katarzyna Nita-Murawska

 

 

Zajęcia techniczne:
 1. Elżbieta Wojtkowska

 

 

Plastyka:
 1. Elżbieta Wojtkowska
 2. Katarzyna Nita-Murawska

 

 

Zajęcia komputerowe:
 1. Dorota Sadowska
 2. Anna Ogonowska

 

 

Wychowanie fizyczne:
 1. Dorota Kaczyńska
 2. Grażyna Łamarz
 3. Krzysztof Kumór
 4. Iwona Wiaksa
 5. Rafał Dmochowski

 

 

Religia:
 1. Jolanta Kruszewska
 2. Maria Lubowicka
 3. Elżbieta Olkowska
 4. ks. Dariusz Tybura

 

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 1. Elżbieta Glińska
 2. Grażyna Jankowska
 3. Jacek Kalupa
 4. Grażyna Kołakowska
 5. Joanna Osuchowska
 6. Małgorzata Puchalska
 7. Urszula Rzodkiewicz
 8. Dorota Strenkowska
 9. Barbara Tabędzka
 10. Marzena Tyszka
 11. Wioletta Walasek
 12. Mirosława Wasielak
 13. Aldona Wi¶niewska
 14. Bożena Wojsz
 15. Iwona Zakrzewska
 16. Bożena Zaręba
 17. Magdalena Zielińska

 

Biblioteka:
 1. Joanna Wiaksa
 2. Małgorzata Spiegel

 

 

¦wietlica:
 1. Aldona Wołosz
 2. Beata Skawska
 3. Aneta Komiażyk
 4. Łukasz Dębowski

 

 

Pedagog:
 1. Cecylia Łagutowska

Logopeda:

 1. Edyta Kossakowska - Wołpiuk
 

 

Nauczyciele wspomagaj±cy:
 1. Lila Sławecka
 2. Agnieszka Stachnik
 3. Patrycja Matyjas
 4. Monika Chaberek