MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

 

 
 

Termin wpłat ubezpieczenia do 20 października 2016 r.

 

 - Procedura zgłoszenie szkody

 - Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

 - Ogólne warunki Ubezpieczenia Edu Plus

 - Tabela norm uszczerbku na zdrowiu Interrisk S.A. Vienna Insurance Group