MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

 
 

Szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i w związku z tym otrzymała z budżetu państwa 12 tys. zł i z Urzędu Miasta 3 tys. zł na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

Uczniowie i nauczyciele przedstawili propozycje książek, które chcieliby mieć w bibliotece szkolnej.

Dotychczas zakupiono 416 książek na sumę 5806 zł.

Lista książek, które już są w bibliotece znajduje się na stronie szkoły - serwis informacyjny.

Małgorzata Spiegel

Lista książek

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dokonano kolejnego zakupu. Zakupiono 66 książek na sumę 1072,62 zł. Książki są już opracowane i wypożyczane.

Lista książek

Lista książek